ABOUT US
บริษัท อู่เงิน จำกัด ประกอบธุรกิจหลักประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดยขาย
บ้านจัดสรร พร้อมที่ดินเป็นส่วนใหญ่ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ หัวใจหลักใน
การประกอบธุรกิจ คือ การสร้างเสร็จก่อนขาย ที่ทำให้ได้มาซึ่งทีอยู่อาศัยคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของผู้อยู่อาศัย เราภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและ
สังคมที่มีคุณภาพ โครงการที่เราภาคภูมิใจตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น คือ โครงการ บ้านศุภวรรณ
ตั้งแต่ ศุภวรรณ 1 ถึง ศุภวรรณ 6 นั้นได้รับผลตอบรับที่ดีตลอดมา
PROJECT CONCEPT
โครงการศุภวรรณเวนิสเป็นโครงการล่าสุด ตั้งอยู่บนทำเลที่เราคัดสรรแล้วว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ หรือผู้ที่ต้องติดต่อ กับทางสนามบินและต้องเดินทางไปที่สนามบินเป็นประจำ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินถึงโครงการเพียง 10 นาที เท่านั้น โครงการอยู่นอก
เขตเส้นเสียง ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ ใกล้ทุกความสะดวกสบายและแหล่งชุมชน เข้าออกได้หลายทาง ทั้งทางถนนลาดกระบังและถนนบางนา-ตราด ด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาที
วัสดุเกรดพรีเมี่ยม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

* นำเม้าส์ชี้เพื่อดูรายละเอียดวัสดุที่ใช้
ออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความสุขในการใชชีวิตเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร
“ ดีไซนฟงกชั่นพิถีพิถันใสใจทุกรายละเอียด เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิต คนเมืองหลากหลายอารมณ
ดวยพื้นที่ใชสอยสุดคุมคาในทุกตารางนิ้ว ”
ศุภวรรณ เวนิส
หัวใจของการประกอบธุรกิจคือ การสร้างบ้านคุณภาพเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่มีคุณภาพ